German-Turkish translations for spüren:

hissetmek · other translations

spüren hissetmek

Stoß ihn einfach rein, ich möchte ihn spüren.

Sadece onu içeri sok. Onu hissetmek istiyorum.

Counsellor, spüren Sie irgendwas?

Danışman, bir şey hissediyor musunuz?

Kinder können elektromagnetische Felder spüren, John.

Çocuklar elektromanyetik alanları hissedebilir, John.

Click to see more example sentences