German-Turkish translations for sparen:

biriktirmek · tasarruf · tasarruf etmek · other translations

sparen biriktirmek

Ich habe etwas Geld gespart.

Bir miktar para biriktirdim.

Ich habe gespart.

Ben para biriktirdim.

Ich arbeite bei Intermezzo, spare Kohle, um da rauszukommen.

Intermezzo'da çalışıyorum, buradan kaçmak için para biriktiriyorum.

Click to see more example sentences
sparen tasarruf

Ich muss Sauerstoff sparen.

Oksijen tasarrufu yapmam lazım.

Wir müssen Wasser sparen.

Su tasarrufu yapmamız lazım.

Ich hätte etliche Ampere sparen können.

Daha fazla enerji tasarrufu yapabilirdim.

Click to see more example sentences
sparen tasarruf etmek

Es war einfach ein großes Krankenhaus, das versuchte, ein wenig Geld zu sparen.

Bu sadece büyük bir hastanenin biraz para tasarruf etmeye çalışmasıymış.

Ich glaube, Homer hat eben einen Dollar gespart.

Galiba demin Homer bir dolar tasarruf etti.