German-Turkish translations for spiegeln:

yansıtmak · other translations

spiegeln yansıtmak

Unsere Massenmedien spiegeln dies wider.

Kitle iletişimimiz bunu yansıtıyor.

Nein, ich sah seine Haende im Spiegel.

Hayır bir el gördüm, hatta aynada yansıdı.

Fenster, Spiegel, Reflektionen, all das.

Pencereler, aynalar, yansıyan hemen her şey.