German-Turkish translations for sprache:

dil · dili · konuşma · söz · other translations

sprache dil

Sie haben zwei Sprachen, zwei Flaggen, zwei Loyalitäten, zwei Hymnen.

İki dilleri, iki bayrakları, iki marşları ve iki ayrı bağlılıkları var.

Eine scheiß neue Sprache lernen?

Yeni bir dil mi öğreneceğim?

Sprache ist gelerntes Verhalten.

Dil öğrenilebilen bir davranıştır.

Click to see more example sentences
sprache dili

Klingt echt übel, aber ich verstehe keine Arschloch-Sprache.

Bu kulağa epey kötü geliyor ama götlerin dilinden anlamıyorum.

Wir sprechen dieselbe Sprache.

Biz aynı dili konuşuyoruz.

Sie sprechen Deine Sprache.

Onlar senin dilini konuşuyor.

Click to see more example sentences
sprache konuşma

Kyle, Sprache, bitte.

Kyle, konuşmalar, lütfen.

Die offizielle Sprache ist eine glanzvolle Lilliputanische Tradition!

Resmi konuşma dili Lilliput önemli bir Lilliput geleneğidir.

Unsicherer Gang, verwaschene Sprache, asymmetrisches Lächeln.

Dengesiz yürüyüş, geveleyerek konuşma, asimetrik gülümseme.

Click to see more example sentences
sprache söz

Wir sprachen gerade von Salzburg.

Biz de Salzburg'dan söz ediyorduk.