German-Turkish translations for stören:

rahatsız etmek · bozmak · karıştırmak · müdahale etmek · other translations

stören rahatsız etmek

Warum sollte mich eine Tüte Kartoffelchips stören?

Bir patates cipsi kutusu beni neden rahatsız etsin?

Entschuldige, wenn ich dich störe, Shaw.

Rahatsız ettiğim için üzgünüm Shaw.

Sie stört dich, Sonny?

Rahatsız ediyor, Sonny?

Click to see more example sentences
stören bozmak

Das würde ich sehr gerne, aber bedauerlicherweise muss ich eine Schwarzmarktauktion stören.

Çok isterdim ama maalesef Bozmam gereken bir karaborsa açık arttırması var.

Erst hat jemand unseren EM-Schild gestört, jetzt werden wir angegriffen.

Önce birisi E.M. kalkanımızı bozdu. Şimdi de saldırı altındayız.

Es stört John Connors magnetisches Kraftfeld.

John Connor'ın manyetik bağdaşma alanını bozacak.

Click to see more example sentences
stören karıştırmak

Außerirdische Scannerkonfiguration stört unsere Systeme.

Yabancı radarlar elektronik sistemlerimizi karıştırıyor.

stören müdahale etmek

Sie stören eine Kriminalermittlung, und ich bin das Gesetz.

Bir suç araştırmasına müdahale ediyorsun ve burada kanun benim.