German-Turkish translations for steinern:

taş · other translations

steinern taş

Der Biber sprach vom Steinernen Tisch.

Yapma. Kunduz Taş Masa'dan bahsetti.

Du kamst in dem steinernen Kopf her.

Buraya o taş kafanın içinde geldin.

Aslans Lager ist am Steinernen Tisch

Aslan'ın kampı Taş Masa'nın yakınlarında