German-Turkish translations for streiten:

kavga · kavga etmek · tartışmak · other translations

streiten kavga

Habt ihr beiden euch gestritten?

Siz ikiniz kavga ettiniz?

Sie haben sich immer gestritten.

Her zaman kavga ederlerdi.

Haben Sie jemals wegen Sean gestritten?

Hiç Sean yüzünden kavga etmişler miydi?

Click to see more example sentences
streiten kavga etmek

Habt ihr beiden euch gestritten?

Siz ikiniz kavga ettiniz?

Wir haben gestritten.

Onunla kavga ettik.

Ivy und ich haben uns gerade gestritten.

Ben ve Ivy, az önce kavga ettik.

Click to see more example sentences
streiten tartışmak

In Wahrheit haben wir ständig gestritten.

Gerçek şu ki sürekli tartışırdık.

Warum streiten wir dann?

O zaman neden tartışıyoruz?

Und wir streiten uns über ein Tal in Norwegen!

Ve biz hala Norveç'te bir vadi hakkında tartışıyoruz!

Click to see more example sentences