German-Turkish translations for stur:

inatçı · other translations

stur inatçı

Ein sehr stures kleines Mädchen.

Çok inatçı sevimli küçük bir kız.

Stur, unreif immer noch eine gewaltige Nervensäge.

İnatçı, olgunlaşmamış ve hâlâ tam bir baş belası.

Und sie sind natürlich auch alle pedantisch, zwanghaft ordentlich, stur und extrem geizig.

Ve elbette hepsi de titiz, takıntı derecesinde düzenli, inatçı ve son derece cimridirler.

Click to see more example sentences