German-Turkish translations for subtil:

ince · other translations

subtil ince

Walter Keane war kein subtiler Mann.

Walter Keane ince zekâlı bir adam değildi.

Nicht sehr subtil, nicht wahr?

Pek de ince değiller, değil mi?

Subtil, Mom, wirklich subtil.

İnceydi anne, çok ince.