such

Wir benötigen sofort einen Such-und Rettungstrupp.

Buraya acilen arama-kurtarma ekibi istiyoruz.

Schneid dir die Haare, kauf dir ordentliche Schuhe und such dir einen Job.

Saçını kestir, adam gibi bir ayakkabı al, ve kendine bir bul.

Ich such' Philoctet auf! Und werde ein wahrer Held!

Philocteles'i bulacağım ve gerçek bir kahraman olacağım.

Nun, dann such weiter, denn wir haben keine Ahnung wo er ist.

O zaman aramaya devam et çünkü nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok.

Wenn du Shrek helfen willst, such eine blaue Blume mit roten Dornen.

Shrek'e yardım etmek istiyorsan, kırmızı dikenli mavi bir çiçek bul.

Fahr nach Hause und such dir eine anständige Arbeit.

Evine git ve düzenli bir bul kendine.

Such dir einen anderen Blutsauger oder warte auf den nächsten Krieg.

Ya kendine başka bir salak bul ya da bir sonraki savaşı bekle.

Jetzt geh und such den Seelengral.

Şimdi git ve Grim Hold'u bul.

Dann such dir ein anderes Zuhause.

O zaman kendine başka bir ev bul.

Such dir ein anderes Mädchen.

Kendine başka bir kız bul.