German-Turkish translations for suchen:

Ara, aramak, araştırmak · Bul, bulmak · arama · araştırma · other translations

suchen Ara, aramak, araştırmak

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Wir suchen diese beiden.

Biz bu ikisini arıyoruz.

Sie suchen nach Brüdern, eineiigen Zwillingen.

Kardeş arıyorsunuz, tek yumurta ikizleri.

Click to see more example sentences
suchen Bul, bulmak

Wir suchen einen Heiler für unseren verletzten Freund, christlicher Mönch.

Yaralı bir arkadaşımız için bir şifacı bulmalıyız, Hıristiyan keşiş.

Wir müssen einen Unterschlupf suchen!

Sığınacak bir yer bulmalıyız!

Gehen wir sie suchen.

Hadi gidip onu bulalım.

Click to see more example sentences
suchen arama

Wir suchen weiter.

Aramaya devam et.

Suchen wir weiter. Wir werden eins finden.

Aramaya devam edelim bir tane buluruz.

Jemand anderen suchen.

Başka birisini aramaya.

Click to see more example sentences
suchen araştırma

Und ich will noch mal suchen.

Ve başka bir araştırma istiyorum.