German-Turkish translations for tatsächlich:

gerçekten, gerçek · aslında · zaten · asıl · doğrusu · hakiki · other translations

tatsächlich gerçekten, gerçek

Ich möchte tatsächlich ehrlich sein.

Ben gerçekten dürüst olmak istiyorum.

Weint sie tatsächlich?

Gerçekten ağlıyor mu?

Vielleicht hat der Typ Tyler tatsächlich umgebracht.

Belki de adam gerçekten de Tyler'ı öldürmüştür.

Click to see more example sentences
tatsächlich aslında

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Ich verliere tatsächlich einen Offizier.

Aslında, bir subayı kaybediyorum.

Wir haben tatsächlich ein paar Interviews für Glorias Video.

Gloria'nın videosu için bir kaç tane röportajımız aslında.

Click to see more example sentences
tatsächlich zaten

Nein, das war tatsächlich ein Befehl.

Hayır, aslında bu bir emirdi zaten.

Tatsächlich bin ich oft in Newport.

Aslında ben daha çok Newport'tayım zaten.

tatsächlich asıl

Weil die tatsächlichen Inhalte dieses Buches weit über unseren Gehaltsstufen liegen.

Çünkü kitabın içindeki asıl şeyler bizden üsttekilerin yetkisine giren şeyler.

Jetzt zeige die tatsächliche Bahn und bestimme den Endpunkt.

Şimdi, asıl yörüngeyi ve sonlandığı yörüngeyi göster.

tatsächlich doğrusu

Tatsächlich stimmt das nicht, Ma'am.

Aslında bu doğru değil efendim.

tatsächlich hakiki

Und ihr seht die tatsächliche Super-Sauger Windel Werbung.

Ve ayrıca hakiki Soak 'Ems reklamını göreceksiniz.