technische

Technisch gesehen verfolgen Sie mich.

Teknik olarak, sen beni takip ediyorsun.

Technisch gesehen, nein, aber ich

Teknik olarak, hayır, ama ben

Technisch gesehen ist sie ziemlich attraktiv.

Teknik olarak, şey, çok çekici bir kız.

Technisch gesehen, nein.

Teknik olarak, hayır.

Technisch gesehen, haben Sie ihn getötet.

Teknik olarak onu öldürmüş oldun.

Auch ich brauche manchmal technische Unterstützung.

Benim bile bazen teknik yardıma ihtiyacım olabiliyor.

Technisch gesehen eine Hirn-Computer-Schnittstelle, oder HCS.

Teknik olarak bir beyin-bilgisayar ara yüzü, BBA.

Eine bemerkenswerte, technische Leistung.

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

Technisch gesehen habe ich nie gelogen.

Teknik olarak asla yalan söylemedim.

Sie sind technisch gesehen deine Angestellten.

Onlar teknik olarak senin çalışanların oluyor.