German-Turkish translations for tränen:

gözyaşı · ağlamak · other translations

tränen gözyaşı

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Keine Tränen mehr!

Artık gözyaşı yok!

Trockne deine Tränen.

Haydi. Sil gözyaşlarını.

Click to see more example sentences
tränen ağlamak

Da war schreien und Tränen und mehr Tränen.

Ağladı, göz yaşları ve sonra daha fazla göz yaşı.