German-Turkish translations for trösten:

teselli · teselli etmek · rahatlatmak, rahatlatıcı · other translations

trösten teselli

Würden Sie mich trösten?

Beni teselli eder misiniz?

Sie tröstet sie.

Onu teselli ediyor.

Dein Vater hat mich getröstet.

Baban beni teselli etti.

Click to see more example sentences
trösten teselli etmek

Sie tröstet sie.

Onu teselli ediyor.

Ich will auch getröstet werden.

Beni de teselli etmesini istiyorum.

Dein Vater hat mich getröstet.

Baban beni teselli etti.

Click to see more example sentences
trösten rahatlatmak, rahatlatıcı

Aber zwei Dinge dürften Sie trösten.

Ama sizi rahatlatacak iki şey var.

Doch erst gibt Großmutter dir ein Geschenk, das dich trösten wird.

Büyükanne sana bir hediye verecek, bu da seni çok rahatlatacak.

Es tröstete ihn.

Bu onu rahatlatırdı.

Click to see more example sentences