tragbarer

Ein tragbarer Phasendiskriminator könnte sie beim Übertritt schützen.

Seyyar faz ayırıcıyı kullanabiliriz. Onu uzaysal geçişten koruyabilir.

Ein tragbarer Fernseher!

Seyyar bir televizyon!

Haben Sie einen tragbaren Thorongenerator?

Taşınabilir thoron jeneratörün var mı?

Meine tragbare Regenerationseinheit.

Taşınabilir yenileme birimim.

Walter, ich denke, dies ist eine tragbare Luftzersetzungs-Einheit.

Walter Sanırım bu portatif bir hava kirletme ünitesi.

Das ist eine tragbare Festplatte.

Bu bir taşınabilir sabit disk.

Ihr solltet alle Minztabletten, einen tragbaren Ventilator und ein Exemplar von "Padre Rico, Padre Pobre" haben.

Hepinizde naneli şekerler, taşınabilir bir vantilatör, ve "Padre rico, padre pobre." kitabının bir kopyası olmalı.

Die haben tragbare Maschinengewehre.

Taşınabilir makineli silahları var.

Eine Vergrößerungsvorrichtung, basierend auf Ihrem tragbaren Gerät.

Elindeki cihaza bağlı olarak geliştirdiğim büyütme cihazı.

Das ist eine tragbare Massageliege.

Taşınabilir bir masaj tahtası.