German-Turkish translations for transportieren:

taşımak · nakletmek · other translations

transportieren taşımak

Er muss eine Waffe transportieren.

Taşıması gereken bir silahı var.

J'Dan benutzte Deoxyribose Suspensionen, um kodierte Dateien zu transportieren.

J'Dan, şifreli bilgileri taşımak için deoksiriboz süspansiyonları kullanmış.

Bierko muss die Kanister transportieren.

Bierko'nun o kutuları taşıması gerekiyor.

Click to see more example sentences
transportieren nakletmek

Die Antimaterieeinheit muss von zwei Männern transportiert werden.

Anti madde ünitesini nakletmek için iki adam gerekecek.