German-Turkish translations for treten:

tekmelemek · tekme atmak · adım atmak · gitmek · ayak basmak · other translations

treten tekmelemek

Meine Alzheimer-Studie tritt den Afro-Waisen in den Arsch.

Benim Alzheimer deneyim Afrikalı yetimin kıçını tekmeler

Kein Treten, kein Beißen und keine Nackenschläge.

Isırmak, tekmelemek ve enseye vurmak yok.

Was für ein Mann tritt einen Hund?

Nasıl bir adam bir köpeği tekmeler ki?

Click to see more example sentences
treten tekme atmak

Warum hast du mich getreten?

Niye bana tekme attın?

Tritt ihn noch mal!

Bir tekme daha at!

Hast du mich getreten?

Bana tekme mi attın?

treten adım atmak

Dann trat sie einen Schritt zurück und sagte

Sonra bir adım geri attı ve dedi ki

Huey, tritt einen Schritt nach vorn.

Huey, ileriye doğru bir adım at.

treten gitmek

Ich trat in ihre Fußstapfen.

Ben de onların izinden gidiyorum.

Zuerst tritt Mike ab, dann Dan.

İlk, Mike gidiyor, sonra Dan.

treten ayak basmak

Los, tritt auf seinen Fuß.

Hadi. Onun ayağına bas.