German-Turkish translations for trinken:

içmek · içki içmek · other translations

trinken içmek

Möchten Sie etwas trinken?

Bir şey içmek ister misiniz?

Leckt, trinkt, lutscht!

Yalayın, için, emin!

Du musst etwas Wasser trinken.

Biraz su içmek zorundasın.

Click to see more example sentences
trinken içki içmek

Möchten Sie etwas trinken gehen?

Bir içki içmek ister misin?

Dann trinken Sie etwas.

O zaman içki için.

Bernard irisch, raucht, trinkt, wargh!

İrlandalı, sigara, içki içip sapıtan

Click to see more example sentences