German-Turkish translations for trotz:

rağmen · ona- · buna- · karşın · şuna-rağmen · other translations

trotz rağmen

Trotz allem denke ich, diese Hellseherin hatte recht.

Her şeye rağmen, Sanırım o medyum haklıydı.

Denn sie sind, trotz allem, deine Familie.

Çünkü her şeye rağmen onlar senin ailen.

Es hat mich gefreut, dich wiederzusehen, trotz der Umstände.

Bu şartlara rağmen, seni yeniden görmek güzeldi.

Click to see more example sentences
trotz ona-

Trotz allem denke ich, diese Hellseherin hatte recht.

Her şeye rağmen, Sanırım o medyum haklıydı.

Trotz ausgiebiger Suche kann ich keinen Anwalt finden.

O kadar aramama rağmen bir avukat bulamadım.

Denn sie sind, trotz allem, deine Familie.

Çünkü her şeye rağmen onlar senin ailen.

Click to see more example sentences
trotz buna-

Das dritte Mal diesen Monat. Trotz Görings persönlicher Garantie.

Bu ay bu üçüncü Goering'in kişisel garantisine rağmen.

Es hat mich gefreut, dich wiederzusehen, trotz der Umstände.

Bu şartlara rağmen, seni yeniden görmek güzeldi.

Und trotz alledem, liebst du mich noch?

Ve buna rağmen hâlâ beni seviyor musun?

Click to see more example sentences
trotz karşın

Johns Leben trotzte zeitlicher Abfolge und geradliniger Darstellung.

John'un hayatı kronoljiye ve doğrusal tanımlamaya karşı gelir.

Übrigens ist Oberst Daniels hier, trotz anderweitiger Befehle.

Bu arada, Albay Daniels emirlere karşın kasabada.

Den örtlichen Behörden trotzend, taten sie das Unmögliche.

Yerel yetkililere karşı gelerek akla gelmeyecek bir şey yaptılar.

Click to see more example sentences
trotz şuna-rağmen

Ironisch ist, dass trotz diesem Krieg-liebenden Gen

İronik olan şu ki, genlerindeki savaş sevgisine rağmen