German-Turkish translations for trotzen:

karşı gelmek · karşı koymak · other translations

trotzen karşı gelmek

Den örtlichen Behörden trotzend, taten sie das Unmögliche.

Yerel yetkililere karşı gelerek akla gelmeyecek bir şey yaptılar.

trotzen karşı koymak

Sie hat Raum und Zeit getrotzt.

Uzay ve zamana karşı koydu.