German-Turkish translations for tut mir leid:

özür dilerim · üzgünüm · affedersin · pardon · affedersiniz · afedersiniz · other translations

tut mir leid üzgünüm

Es tut mir wirklich furchtbar Leid, Lisa, aber das ist sehr wichtig für mich.

Bu konuda çok, çok üzgünüm Lisa ama bu benim için çok önemli.

Ihnen tut gar nichts Leid.

Hiçbir şey için üzgün değilsin.

Ladies, es tut mir schrecklich leid, aber ich habe ein wichtiges Treffen mit Mr. Duman.

Bayanlar, çok üzgünüm ama Bay Duma ile şu an, çok önemli bir toplantı yapacağız.

Tut mir Leid, Mr. Gallagher, aber dieser Kurs ist nur für eingeschriebene Studenten.

Üzgünüm Bay Gallagher ama bu sınıf sadece kayıtlı öğrenciler için.

Wenn man es so betrachtet, war ich kein guter Sohn, aber mir tut das wirklich, wirklich leid.

Bu şekilde düşünürseniz, ben kötü bir evlat oldum ama ben çok gerçekten çok üzgünüm.

Tut mir leid, Mr. Jefferson, aber Ihr Sohn hat diesen Monat viele Smoothies bestellt.

Üzgünüm Bay Jefferson, ama bu ay oğlunuz fazla içecek sipariş etti.

Ronnie, dein Verlust tut mir wirklich leid, aber kannst du uns hier helfen?

Ronnie, kaybın için üzgünüm, ama bize burada yardım edebilir misin?

Es tut mir Leid, Miss Kratchna, ehrlich aber ich muss meine Pflicht erfüllen.

Özür dilerim Bayan Kratchna. Gerçekten de üzgünüm. Ama görevimi yapmalıyım.

Es tut mir leid, aber das ist sehr wichtig.

Bunun için üzgünüm ama bu çok önemli.

Oh, tut mir leid. Entschuldigung, Mr. Beachum. Euer Ehren.

Özür dilerim, üzgünüm, Bay Beachum sayın yargıç.