German-Turkish translations for umgehen:

baş · kullanmak · other translations

umgehen baş

Nein, ich-ich kann damit umgehen.

Hayır, bununla başa çıkabilirim.

Karen kann mit so viel Geld nicht umgehen, Sheils.

Karen bu kadar parayla baş edemez, Sheils.

Wie gedenken Sie damit umzugehen, Mr. Gordon?

Bununla nasıl başa çıkacaksınız Bay Gordon?

Click to see more example sentences
umgehen kullanmak

Mr O'Brien, Umgehen Sie nach diesen Angaben den sekundären Plasmainduktor.

Bay O'Brien ikincil plazma indükleyicileri atlamak için bu ayarları kullanın.

Sie hatte eine Extraklaue und damit konnte sie umgehen.

Fazladan bir pençesi vardı. Kullanmasını da iyi biliyordu.