German-Turkish translations for umher:

etrafında, etrafına · other translations

umher etrafında, etrafına

Wir streunen umher, wie herrenlose Hunde.

Başıboş köpekler gibi etrafında dolaşım

Schleichst du umher und fotografierst meine Adoptivtochter? Adoptivtochter?

Etrafta gizlice evlatlık kızımın fotoğraflarını çekiyorsun?

Mr. Benton ist sehr nett, aber hier laufen zu viele Geister umher. Geister?

Bay Benton çok iyi biri ama etrafta dolanan çok fazla hayaletler var.

Click to see more example sentences