German-Turkish translations for umschalten:

değiştirmek · other translations

umschalten değiştirmek

Also, wer kann Ampeln umschalten?

Trafik lambalarını kim değiştiriyor?