German-Turkish translations for unbedingt:

kesinlikle · şartsız · mutlaka · kayıtsız · kayıtsız şartsız · other translations

unbedingt kesinlikle

Wir brauchen hier unbedingt Verstärkung.

Burada kesinlikle desteğe ihtiyacımız var.

Unbedingt, aber zuerst muss ich etwas sagen.

Kesinlikle ama önce bir şey söylemeliyim.

Ich habe Informationen über Majid Javadi, von denen er unbedingt erfahren muss, okay?

Elimde Majid Javadi hakkında kesinlikle bilmesi gereken bir bilgi var, tamam mı?

Click to see more example sentences
unbedingt şartsız

Wir schulden ihnen unbedingten Gehorsam.

Onlara kayıtsız şartsız itaate mecburuz.

General. Wir müssen unbedingt zurück

General, geri gitmemiz şart.

Nein, nicht unbedingt. Es könnte jeder der Wirte sein.

Hayır, hayır, şart değil, konukçulardan herhangi biri olabilir.

Click to see more example sentences
unbedingt mutlaka

Ich muss ihn unbedingt finden.

Onu mutlaka bulmam gerek.

Sie will unbedingt tanzen lernen.

Mutlaka dans öğrenmek istiyor.

Es muss unbedingt ein neuer Witz sein.

Mutlaka yeni bir fıkra olmak zorunda.

unbedingt kayıtsız

Wir schulden ihnen unbedingten Gehorsam.

Onlara kayıtsız şartsız itaate mecburuz.

unbedingt kayıtsız şartsız

Wir schulden ihnen unbedingten Gehorsam.

Onlara kayıtsız şartsız itaate mecburuz.