German-Turkish translations for unfruchtbar:

kısır · other translations

unfruchtbar kısır

Letztes Jahr hatte ich ganz schlimmen Mumps und bin jetzt unfruchtbar.

Geçen sene kötü bir kabakulak geçirdim ve kısır oldum.

Nach zwei Jahren war klar, dass ich unfruchtbar bin.

İki yıl sonra kısır olduğumu fark ettik.

Und der Doktor er sagte mir, Jin wäre unfruchtbar.

Ve doktor bana Jin'in kısır olduğunu söyledi.

Click to see more example sentences