German-Turkish translations for ungefähr:

yaklaşık · kadar · yaklaşık olarak · civarında · nerdeyse · aşağı yukarı · tahmini · other translations

ungefähr yaklaşık

Ungefähr eine Stunde.

Yaklaşık bir saat.

Ungefähr zwei Jahre.

Yaklaşık iki yıl.

Ungefähr ein Jahr.

Yaklaşık bir yıldır.

Click to see more example sentences
ungefähr kadar

Warte ungefähr eine Stunde.

Bir saat kadar bekle.

Ungefähr ein Dutzend.

Bir düzine kadar.

In ungefähr drei Minuten.

Üç dakika kadar sonra.

Click to see more example sentences
ungefähr yaklaşık olarak

Seit ungefähr drei Jahren.

Yaklaşık olarak üç yıldır.

Wir sollten Hongkong in ungefähr acht Stunden erreichen.

Yaklaşık sekiz saat sonra Hong Kong'da oluruz.

Er starb vor ungefähr einer Stunde.

Yaklaşık bir saat önce oldu.

Click to see more example sentences
ungefähr civarında

Ungefähr bei Upperhat Creek begann Billy Ansel zu hupen.

Billy Ansell, Yukarı Hat Creek civarında bize korna çalmaya başladı.

Na ja, ungefähr fünf Minuten.

Yaklaşık beş dakika civarı.

So ungefähr, ja.

Evet o civarda.

ungefähr nerdeyse

Das ist ungefähr sein Monatsgehalt.

Bu neredeyse bir aylık maaşım.

Nein. Die Hälfte ungefähr.

Hayır, neredeyse yarısı değil.

ungefähr aşağı yukarı

Ungefähr vor zwei Monaten.

Aşağı yukarı iki ay önce.

ungefähr tahmini

Name des Falles und ungefähres Datum?

Davanin adi ve tahmini tarihi?