German-Turkish translations for unrecht:

yanlış · haksız · haksızlık · hata · other translations

unrecht yanlış

Ich habe nichts Unrechtes getan.

Ben yanlış hiçbir şey yapmadım.

Ich arbeite, ich mache nichts Unrechtes.

Çalışıyorum. Yanlış hiçbir şey yapmıyorum.

Dieser Mann hat nichts Unrechtes getan.

Bu adam yanlış bir şey yapmadı.

Click to see more example sentences
unrecht haksız

Stella hatte unrecht bezüglich Miss Lonelyheart.

Stella Bayan Yalnız kalp hakkında yanıldı.

Dann werde ich ihn tÃten, und du hast unrecht.

O zaman onu öldürür seni haksız çıkarırım.

Ich habe Recht und du Unrecht.

Benim haklı ve senin haksız olduğunu.

Click to see more example sentences
unrecht haksızlık

Solange es Unrecht gibt, wann immer ein Tagatianer-Baby schreit,

Haksızlık olduğu sürece, "Targathian bebeği ağladığı sürece,

Ihr tut mir unrecht, Mylord.

Bana haksızlık ediyorsunuz, lordum.

Llewyn, du tust Lillian unrecht.

Llewyn lütfen, Lillian'a haksızlık

unrecht hata

Bitte sagen Sie mir, dass Sie Unrecht haben, bitte.

Lütfen bana senin hatalı olduğunu söyle, lütfen.

Shin-ae, ich hatte unrecht gerade.

Shin-ae, az önce hata yaptım.