German-Turkish translations for unter:

altına, altında, alt · arasına, arasında · içine, içinde · aşağı · diğer · motorlu · other translations

unter altına, altında, alt

Nein, alles unter Kontrolle.

Hayır. Her şey kontrol altında.

Unter diesen Umständen, schlecht.

Bu şartlar altında çok zayıf.

Aber unter den Umständen, nennen Sie mich doch Brian.

Ama bu şartlar altında, bana Brian diyebilirsiniz.

Click to see more example sentences
unter arasına, arasında

Wir haben heute einen besonderen Gast unter uns.

Bugün aramızda çok özel bir konuğumuz var.

Meine Hautspuren unter ihren Fingernägeln.

Tırnaklarının arasında deri parçalarım vardı.

Ein ehrlicher Wettkampf unter Männern!

Erkekler arasında dürüst bir yarışma!

Click to see more example sentences
unter içine, içinde

Dieselbe Sonne geht für dich unter.

Aynı güneş senin için doğuyor.

Es ist alles hinterlegt, unter der Branko-Brücke in einer Plastiktüte im Stromkasten.

Gereken her şeyi bir plastik poşet içinde, köprü altındaki güç panosuna koyacağım.

Mayson Drake hat unter Snell für Churchs Akquisitionen gearbeitet.

Mason Drake, Church'ün kazançları için Snell'in altında çalışıyormuş.

Click to see more example sentences
unter aşağı

Unter keinen Umständen beamt jemand runter.

Hiçbir koşulda kimse aşağı ışınlanmayacak.

Unter uns ist nichts, Scarlett.

Bizden aşağıda bir şey yok, Scarlett.

Ich mache ihr eine Einlage im unteren linken Bikuspidat.

Ben onun aşağı sol azı dişine dolgu yapıyorum.

Click to see more example sentences
unter diğer

Unter Tierfreunden sozusagen.

Bir hayvanseverden diğerine.

Lenny Pachaca, ein Postenchefkoch, Arbeitet unter dem Alias "Lenny Machaca.

Lenny Pachaca, saha aşçısı. Diğer adı "Lenny Machaca" altında çalışıyor.

Dubrovnik, Larnaca, Seville, unter anderen.

Dubrovnik, Larnaca, Seville ve diğerleri.

Click to see more example sentences
unter motorlu

Was hat der unter der Haube, einen Düsenantrieb?

Kaputunun altında ne var jet motoru mu?