German-Turkish translations for unterbrechen:

kesmek · ara vermek · other translations

unterbrechen kesmek

Wir unterbrechen diese Schlägerei für eine kurze Durchsage!

Bu Müsabakayı kısa bir duyuru için kesmek zorundayım!

Der Datentransfer wurde unterbrochen.

Veri güncellemesi yarıda kesildi.

Ich unterbreche nur ungern, aber das ist verdammt blöd.

Muhabbetinizi kesmek istemem ama bu çok aptalca.

unterbrechen ara vermek

Wir unterbrechen für Erwägungen.

Müzakereler için ara vermiş durumdayız.