German-Turkish translations for unterhalten:

konuşmak · sohbet · sohbet etmek · eğlendirmek · other translations

unterhalten konuşmak

Wir wollen uns bloß unterhalten.

Biz sadece konuşmak istiyoruz.

Aber zuerst unterhalten wir uns.

Ama önce biraz konuşmamız gerek.

Schön, dich kennenzulernen, Penny aber wir müssen uns unterhalten.

Tanıştığımıza memnun oldum Penny. Merhaba. Ama konuşmamız gerekiyor.

Click to see more example sentences
unterhalten sohbet

Clara, Isabella und ich unterhielten uns gerade.

Clara, Isabella ve ben biraz sohbet ediyorduk.

Ich will mich nur unterhalten.

Sadece sohbet etmek istiyorum.

Aber wir unterhalten uns doch nur.

Fakat biz sadece sohbet ediyoruz.

unterhalten sohbet etmek

Clara, Isabella und ich unterhielten uns gerade.

Clara, Isabella ve ben biraz sohbet ediyorduk.

Ich will mich nur unterhalten.

Sadece sohbet etmek istiyorum.

Aber wir unterhalten uns doch nur.

Fakat biz sadece sohbet ediyoruz.

unterhalten eğlendirmek

Schade, dass ich nicht das Fallbuch von Sherlock Holmes habe, um mich zu unterhalten.

Ne yazık ki beni eğlendirmesi için Sherlock Holmes'ün Dava Defteri yok.

Immer unterhaltend und faszinierend.

Her zaman eğlendirici ve büyüleyicidir.