German-Turkish translations for unterschiedlich:

farklı · değişik · ayrı · other translations

unterschiedlich farklı

Sie sind beide Stangenvögel, sind aber unterschiedliche Arten.

İkisi de tüneyen kuşlardır. Ancak farklı türlerdir.

Verschiedene Städte, unterschiedliche Staaten.

Farklı şehirlerde, farklı eyaletlerde.

Vielleicht gehen wir in unterschiedliche Richtungen.

Belki de sadece farklı yollardan gidiyoruz.

Click to see more example sentences
unterschiedlich değişik

Unterschiedlichen Alters, Berufes, manche waren reich, andere arm.

Değişik yaşlar, meslekler, bazısı zengin, bazısı fakir.

Nicht unbedingt J § R, es gibt unterschiedliche Programme.

Kesin değil J § R' de değişik programlar var.

unterschiedlich ayrı

Und legt die Leichenteile in unterschiedliche Tüten.

Ve vücut parçalarını ayrı bir çantaya koy.