German-Turkish translations for vögeln:

sikmek · becermek · düzmek · other translations

vögeln sikmek

Willst du mich vögeln?

Beni sikmek ister misin?

Willst du sie vögeln?

Onu sikmek ister misin?

Essen, Trinken, Kacken, Vögeln und um mehr kämpfen, richtig?

Yemek, içmek, sıçmak, sikmek ve daha fazlası için savaşmak, değil mi?

vögeln becermek

Zuerst wollen sie uns invadieren, dann wollen sie uns vögeln?

Yani önce bizi istila etmek istediler, şimdi de bizi becermek mi istiyorlar?

Ich will sie wie ein Mann vögeln.

Onu bir erkek gibi becermek istiyorum.

Das nennst du Vögeln?

Ona becermek mi diyorsun?

vögeln düzmek

Um mich zu vögeln?

Beni düzmek için mi?