German-Turkish translations for vögeln:

sikmek · becermek · düzmek · other translations

vögeln becermek

Zuerst wollen sie uns invadieren, dann wollen sie uns vögeln?

Yani önce bizi istila etmek istediler, şimdi de bizi becermek mi istiyorlar?

Ich will sie wie ein Mann vögeln.

Onu bir erkek gibi becermek istiyorum.

Das nennst du Vögeln?

Ona becermek mi diyorsun?