German-Turkish translations for vögeln:

sikmek · becermek · düzmek · other translations

vögeln

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Zwei Vögel, eine Waffe.

İki kuş, bir silah.

Diese Vögel wissen schon, wann sie auftauchen müssen.

Şu kuşlar ne zaman ortaya çıkacaklarını biliyor.

Warum sind hier keine Vögel oder Tiere?

Burada neden kuş veya hayvan yok?

Große Vögel sind wohl langweilig oder?

Büyük kuş çok sıkıcı değil mi?

Ein paar Vögel.

Bir kaç kuş.

Einen Typen vögeln!

Bir erkekle düzüş!

Zwei Typen vögeln.

İki erkekle düzüş.

Zunächst kleine Vögel.

Öncelikle küçük kuşlar.

Fische schwimmen, Vögel fressen.

Balıklar yüzer. Kuşlar yer.