vaporisierte

Es spiegelt wider, wie die Metreonkaskade ihre Opfer vaporisierte, durch biomolekulare Auflösung.

Metreon taşmasında olduğu gibi kurbanını biyo moleküler seviyede parçalayarak buharlaşmasını sağlıyor.

Sie war heute morgen überlastet und vaporisierte mein Schmorfleisch.

Bu sabah aşırı yüklenip tabakta ki bütün kızartmayı buharlaştırdı.