German-Turkish translations for verändern:

değişmek, değiştirmek · other translations

verändern değişmek, değiştirmek

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Dein Leben verändert?

Hayatını değiştirdi?

Trotzdem hat sich nichts verändert.

Yine de hiçbir şey değişmedi.

Click to see more example sentences