German-Turkish translations for veraltet:

eskimiş · modası geçmiş · other translations

veraltet eskimiş

Lausige, veraltete Reliquien!

Kahrolsun, eski kalıntılar!

Die Kontaktinfo, die Kelly Niemans Büro schickte, war veraltet.

Kelly Niemann'ın ofisinden gönderilen iletişim adresi eski adresmiş.

veraltet modası geçmiş

Das Gesetz ist veraltet und das wissen Sie.

Bu kanunun modası geçmiş. Ve sen bunu biliyorsun.