German-Turkish translations for veranlassen:

yapmak · other translations

veranlassen yapmak

Wir möchten eine Autopsie veranlassen.

Bir otopsi yapılmasını istiyoruz.

Wer hat dich hierzu veranlasst?

Bunu sana kim yaptırıyor?

Gestern veranlasste ich eine Rettungsaktion im Kapitol.

Dün, Capitol'de yapılan bir kurtarma operasyonuna yetki verdim.