German-Turkish translations for verbinden:

birleşmek, birleştirmek · Bağlan · bağlantı · bağlamak · bağlanmak · ilişkilendirmek · other translations

verbinden birleşmek, birleştirmek

Alles ist irgendwie verbunden.

Her şey bir şekilde bağlantılı.

Wenn jemand falsch verbunden ist, filmt ihn!

Eğer yanlış bir numara görürseniz hemen kaydedin.

Unter der Meeresoberfläche sind sie miteinander verbunden.

Okyanusun derinlerinde bir yerde birbirlerine bağlılar.

Click to see more example sentences
verbinden Bağlan

Alles ist miteinander verbunden.

Her şey birbirine bağlıdır.

Unsere Familie ist sehr verbunden.

Ailemiz birbirine çok bağlıdır.

Verbinde ihn, Lloyd.

Bağla onu, Lloyd!

Click to see more example sentences
verbinden bağlantı

Alles ist irgendwie verbunden.

Her şey bir şekilde bağlantılı.

Du glaubst, sie sind verbunden?

Sence bir bağlantısı var?

Weil alles miteinander verbunden ist.

Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı.

Click to see more example sentences
verbinden bağlamak

Sie verbindet uns alle irgendwie.

Bir şekilde bizi birbirimize bağlıyor.

Verbinden Sie mich mit Reichsinnenminister Heinrich Himmler.

Beni, İçişleri Bakanı Heinrich Himmler'e bağlayın.

Wir könnten dazu die Baryon-Sensoren mit der Deflektorkontrolle verbinden.

Sanırım, baryon sensörlerini saptırıcı kontrollerine bağlayarak yapabiliriz.

Click to see more example sentences
verbinden bağlanmak

Weil es kein dummer Milkshake, sondern ein Baby ist, und ich werde mich verbunden fühlen.

Çünkü o aptal bir milkshake değil, o bir bebek. Ve ben ona bağlanacağım.

verbinden ilişkilendirmek

John Henry, welches Bild verbindest Du mit dieser Information?

John Henry bu bilgiyle hangi resmi ilişkilendirirsin?