German-Turkish translations for verblüffen:

şaşırtmak, şaşırmak · hayret · other translations

verblüffen şaşırtmak, şaşırmak

Ich verblüffe Sie?

Sizi şaşırtıyor muyum?

Sie können die interstellare geophysische Konferenz verblüffen.

Jeofizik Konferansı'nı şaşırtacak bir bildiriniz olacak.

Es ist wirklich verblüffend.

Tüm bu şey, şaşırtıcı.

Click to see more example sentences
verblüffen hayret

Du verblüffst mich, Claire.

Beni hayrete düşürüyorsun Claire.

Ja, das ist alles richtig und recht verblüffend.

Evet, hepsi doğru ve oldukça hayret verici.