German-Turkish translations for verdecken:

örtmek · other translations

verdecken örtmek

Der Neuschnee wird unsere Spuren verdecken.

Taze karları izlerimizi örtmek için kullanabiliriz.

Verdecke es durch Aufgeschlossenheit.

Açık fikirlilikle üstünü ört.