German-Turkish translations for verfolgen:

takip etmek · izlemek · peşine düşmek · other translations

verfolgen takip etmek

Technisch gesehen verfolgen Sie mich.

Teknik olarak, sen beni takip ediyorsun.

Ich verfolge ihn.

Onu takip ediyorum.

Du und deine Masken-Mörder-Theorie, die du so hartnäckig verfolgtest wie ein Soziopath.

Sen ve senin maskeli katili teorin. Bir sosyopat inatçılığıyla bu teoriyi takip ettiğinde

Click to see more example sentences
verfolgen izlemek

Ich glaube, jemand verfolgt mich.

Sanırım biri beni izliyor.

Wer sollte Sie verfolgen?

Kim? Kim sizi izliyor?

Julie Gianni verfolgt mich.

Julie Gianni beni izliyor.

Click to see more example sentences
verfolgen peşine düşmek

Aber ich verfolgte ihn.

Ama ben peşine düştüm.

Er nahm ein Schwert und verfolgte Sylar!

Bir kılıç aldı ve Sylar'ın peşine düştü.

Uther verfolgte mich.

Uther peşime düşmüştü.

Click to see more example sentences