German-Turkish translations for vergangen:

geçmiş · other translations

vergangen geçmiş

Offensichtlich ist ein Jahr vergangen.

Açıkça görülüyor ki bir yıl geçmiş.

Nein, das ist doch vergangen.

Hayır. Hayır, o geçmişte kaldı.