German-Turkish translations for vergraben:

gömmek · other translations

vergraben gömmek

Sie ist hier irgendwo vergraben.

Buraya bir yere gömülmüş.

Darum wurde sie vergraben.

Bu yüzden onu gömdüler.

Oder vielleicht war es so gefährlich, dass man es vergraben musste, vielleicht.

Belki de o kadar tehlikeli ki onu gömmek zorunda kaldılar. Belki.

Click to see more example sentences