verhauen

George Foreman, all ihr Dummbeutel verbeugt euch, wenn ich ihn verhaue.

Sen, George Foreman, bütün enayiler onu patakladığımda önümde eğileceksiniz!

Michael, er hat mich auch verhauen.

Michael. Michael, o bana da vurdu.

Hast du ihn verhauen?

Onu hiç tokatladın mı?

Carl Burnett wird draußen verhauen.

Carl Burnett dövülüyor dışarıda.

Herr Lehrer, es istA,wir verhauen ihn.

Cık cık cık Hocam, A Kendisini dövüyoruz..

Übrigens hab ich die Sportprüfung verhauen.

Bu arada, fizikten sınıfta kaldım.

Sie hat dich verhauen, oder? Ja.

Seni bozguna uğrattı değil mi?

Nein, das Foul kommt hier, sie verhauen den ersten Freiwurf,

Hayır, eğer bunu bozarsak ilk serbest atışı kaçıracaklar