German-Turkish translations for verkünden:

açıklamak · other translations

verkünden açıklamak

Der Waffenverband verkündete, der Tod sei eine gute Sache.

Ulusal Silahçılar Birliği, ölümün iyi bir şey olduğunu açıkladı.

Er verkündet seine Bildungsinitiative am Montag.

Eğitimdeki planını pazartesi günü açıklayacak.