verkalkt

Barbie sagt, die Kuppel verkalkt.

Barbie kubbenin kireçlendiğini söylüyor.

Die Kuppel verkalkt?

Kubbe kireçleniyor mu?

Die Knochen sind komplett verkalkt.

Kemikler tamamen kalsifiye olmuş.

Ja, das Gesicht wird sie verkalken.

Evet, o yüz onu taşa çevirir.

Du vögelst nur verkalkte Bräute.

Lanet olası bunak karılara

Diese Linien verkalkten Materials am Schienbein?

İncik kemiğindeki kireçlenmiş madde izleri mi?