German-Turkish translations for verknüpfen:

birleştirmek · bağlantı · other translations

verknüpfen birleştirmek

Ich sehe die Problematik, Ms. Walsh, eine auf attribut-basiert verknüpfte Auswertung ist kein geschlossenes System.

Burada gördüğüm sıkıntı Bayan Walsh, ithafa dayalı bağlantı analizi kapalı bir sistem değil.

Ich denke, dass der B-Virus das Gehirn neu verknüpft, um eine perfekte Übertragungsmaschine zu erschaffen.

Bence B virüsü beyni yeniden yapılandırıp kusursuz bir hastalık yayma makinesi yaratıyor.

Wolford und das Syndikat sind mit diesem Apartment verknüpft.

Wolford ile sendikanın, o daire ile bir bağlantısı var.

Click to see more example sentences
verknüpfen bağlantı

Ich sehe die Problematik, Ms. Walsh, eine auf attribut-basiert verknüpfte Auswertung ist kein geschlossenes System.

Burada gördüğüm sıkıntı Bayan Walsh, ithafa dayalı bağlantı analizi kapalı bir sistem değil.

Wolford und das Syndikat sind mit diesem Apartment verknüpft.

Wolford ile sendikanın, o daire ile bir bağlantısı var.